Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | הפגיעה בבעלי החיים
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית

הפגיעה בבעלי החיים

סגירת חוות מזור היא יום חג לתנועה לזכויות בעלי חיים בישראל!

כל הקופים בחוות מזור ניצלו!  בוטלו היתרי המשלוח המיועד של מאות קופים מהחווה לגורל מר ממוות בארצות הברית!

לפני מספר שנים יצאנו למאבק לסגירת חוות מזור ושמנו לעצמנו למטרה לסגור למנוע כל משלוח של קופים לניסויים. אנחנו גאים לומר שהצלחנו בכך, יחד עם כל הציבור הרחב שנרתם לסגירת החווה.

ניצחון הקופים! ביהמ"ש העליון דחה את ערעור חוות מזור וקבע שאל-על רשאית להמנע מהטסת קופי החווה לניסויים מזוויעים בחו"ל!

דו"ח הניסויים בבעלי-חיים לשנת 2013 - תגובת האגודה

האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים קוראת לדיון ציבורי אמיתי על המתרחש במעבדות:

האגודה גאה לפרסם את החוברת "קרבנות של חסד"!

האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים והארגון הבריטי Animal Aid גאה לפרסם את החוברת "קרבנות של חסד"!

דו"ח הניסויים בבעלי חיים לשנת 2012

282,538 בעלי חיים, שכל אחד מהם הוא עולם ומלואו, עברו ייסורי תופת בשנת 2012 בתעשיית הניסויים בישראל. כמעט כולם הומתו בתום הניסוי. נתונים אלה לא כוללים את עשרות אלפי בעלי החיים בהם בוצעו ניסויים במערכת הבטחון.

מדוע ניסויים בבעלי חיים הינם חטא מוסרי?

הנימוקים המוסריים נגד ניסויים בבעלי חיים
עקרון בסיסי קובע שהמגבלה היחידה על זכויות האדם של פרט מסוים צריכה להיות במקום שבו קיים איום על הפרת זכויות אדם אחר - בעיקר כאשר קיימת סכנה לבריאות אדם, או לחירותו.

צריך לבדוק למישהו כאן את הראש - וזה לא לחתול

תגובת האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים לדו"ח מבקר המדינה 2011:

אדם יקר לכם זקוק לטיפול רפואי.../תמיר לוסקי

האם הייתם מעדיפים שיטפל בו רופא - או וטרינר? הידעתם כי 78.5% מבתי הספר לרפואה בארה"ב פסקו כליל משימוש בבעלי חיים לצורך הוראה?

הערות לדו"ח מבקר המדינה ספטמבר, 2004

הערות לדו"ח מבקר המדינה ספטמבר, 2004
אל: פרופ' אהוד זיו, יו"ר המועצה לניסויים בבעלי חיים
הנדון: הערות לדו"ח מבקר המדינה

מודלים של איידס בבעלי-חיים: הרלוונטיות שלהם לאדם

תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס) היא אחת המחלות הקשות שבפניהן ניצבת האנושות. כצפוי, חלק ניכר מהמשאבים המוקצים לחקר המחלה, מופנה לניסויים בבעלי-חיים.

ניתן לתרום לאגודה