Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | סגירת חוות מזור היא יום חג לתנועה לזכויות בעלי חיים בישראל!
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | סגירת חוות מזור היא יום חג לתנועה לזכויות בעלי חיים בישראל!

סגירת חוות מזור היא יום חג לתנועה לזכויות בעלי חיים בישראל!

כל הקופים בחוות מזור ניצלו!  בוטלו היתרי המשלוח המיועד של מאות קופים מהחווה לגורל מר ממוות בארצות הברית!

לפני מספר שנים יצאנו למאבק לסגירת חוות מזור ושמנו לעצמנו למטרה לסגור למנוע כל משלוח של קופים לניסויים. אנחנו גאים לומר שהצלחנו בכך, יחד עם כל הציבור הרחב שנרתם לסגירת החווה.

סגירת שערי חוות מזור היא תמרור אזהרה לכל עסק שמנצל וסוחר בבעלי חיים ואות כבוד ליכולת שלנו כתנועה לשנות סדרי עולם וליצור עולם טוב יותר לכל היצורים החיים. משמח לדעת שגם כעת, למרות החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה, החווה לא תייצא את הקופים לניסויים, והם יישארו בארץ ויעברו לגורמים שיהיו אמונים על הטיפול בהם והדאגה לשלומם. אנחנו מקווים שהרשויות בישראל ילמדו ממקרה חוות מזור, ולעולם לא יתירו שוב את הקמתם ופעילותם של עסקים דומים לניצול בעלי חיים והתאכזרות אליהם.

אז מה קורה עכשיו?

בחווה יש כיום 1,550 קופים - 1,250 קופים שנולדו בשבי ואותם בעלי החווה התכוונו למכור לניסויים + 300 שניצודו בממאוריציוס ואותם אסור לבעלי החווה למכור לניסויים (בשל אמנת סייטס, החלטת ביהמ"ש העליון והמחאה הציבורית סביב משלוח 90 הקופות ילידות הטבע בשנת 2012).

"שמורת הקופים" פדתה את 1,250 הקופים שנולדו בשבי. האחריות בנוגע לחייהם של  300 ילידי הטבע ממאוריציוס הנה בידי המשרד להגנת הסביבה, והם מתעתדים לעבור בקרוב למקלט הקופים בבן-שמן ולהצטרף ל-460 מחבריהם שכבר נמצאים לשם.

כל הקופים שנמצאים בחווה הם באחריות ובטיפול "שמורת הקופים", שבהתחלה נעזרת בעובדי החווה הנוכחיים עד שאלו יוחלפו בצוות מקצועי מטעמה.

הקופים ישארו בחווה עד שניתן יהיה להעבירם לשמורה שתוקם עבורם. "שמורת הקופים" פועלת על מנת לעשות זאת בהקדם האפשרי ותפרסם את מיקום השמורה כשייקבע.

מאז אפריל 2011 אף קוף מהחווה לא יצא מהארץ, וגם לא ייצא לעולמים.

"חוות מזור" לא תיסגר ב-15.1.15, אלא למעשה חדלה מלפעול ולסחור בקופים לניסויים ואינה קיימת יותר!

לכתבה בהארץ: http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2518747
בווינט: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4606573,00.html

סגירת חוות מזור היא יום חג לתנועה לזכויות בעלי חיים בישראל!

ניתן לתרום לאגודה