Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | לימודים ללא קורבנות
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | לימודים ללא קורבנות

לימודים ללא קורבנות

כ-20,000 בעלי-חיים מומתים מדי שנה על שולחנות הסטודנטים בלימודי תואר ראשון במדעי-החיים, באוניברסיטאות ובמכללות בישראל. לכל התרגולים והניסויים האלה קיימות כיום אלטרנטיבות מתקדמות, כגון תכנות מחשב וצילומי וידיאו איכותיים, שהינן יעילות יותר מבחינה מדעית וכמובן הומניות יותר.

האגודה פועלת בשיתוף עם ארגון Interniche הבינלאומי במטרה להמיר את המעבדות "הרטובות" בהוראה למעבדות הומניות.

האגודה פונה בבקשה לסטודנטים למדעי החיים לפנות אליה לקבלת סיוע והדרכה בהטמעת האלטרנטיבות במסגרת לימודיהם.
ברחבי העולם, ניכרת ירידה בשימוש הפוגעני בבעלי חיים לצורך הוראה. שינוי זה מתרחש בפקולטות השונות למדעי החיים, כולל ביולוגיה, רפואת בני-אדם ורפואה וטרינרית. הסיבות לכך מגוונות, וכוללות בין היתר התפתחויות טכנולוגיות המאפשרות למרצים לספק לתלמידיהם חוויה לימודית עשירה בהרבה מבעבר, עליה בהתנגדות סטודנטים לפגיעה בבעלי חיים, התנגדות גם מצד המרצים להשפעה השלילית של הפגיעה בבעלי חיים על החוויה הלימודית ועל אישיות הסטודנטים, ובעיות כלכליות המאלצות את המוסדות האקדמיים להצטמצם.

בעולם ,ובעיקר במדינות אירופה, התקדם הנושא כל כך בשנים האחרונות עד שההתייחסות לאמצעי הלימוד כאל "חלופות לבעלי חיים" הופכת לנחלת העבר. מעל 80% מבתי הספר לרפואה בארה"ב כבר פסקו כליל משימוש בבעלי חיים לצורך הוראה. ברשימה זו נכללות אוניברסיטאות יוקרתיות כהרווארד, ייל, סטנפורד, קולומביה ופרינסטון. ארה"ב אינה חריגה בהקשר זה. כל בתי הספר לרפואה באיטליה פסקו גם הם להשתמש בבעלי חיים בהוראה, והמצב דומה במדינות רבות בעולם המערבי .גם בית-הספר לרפואה של הטכניון בחיפה פסק מלהשתמש בבעלי חיים לצורך הוראה.

מעל 60 מחקרים מהספרות המדעית תומכים ביעילותם ובעליונותם של אמצעי לימוד מודרניים המבוססים על סימולציות וערכות לימוד ממוחשבות, סרטי וידאו רגילים ווידאו אינטראקטיבי, מודלים ובובות אימון, על פני שימוש בבעלי חיים לצרכי הוראה. בשוק נמצאים כיום אלפי אמצעי לימוד היכולים להשיג טוב יותר את המטרות שהושגו בעבר תוך פגיעה מיותרת בבעלי חיים.

גם אנחנו יכולים

אנו זקוקים לעזרתכם, על מנת להפחית את השימוש בבעלי-חיים בהוראה במדינת ישראל:

    * סטודנטים למדעי החייים, ישלכם את הכח להשפיע על המרצים שלכם ועל חבריכם לספסל הלימודים. אתם יכולים לשאול בעזרתנו אמצעי לימוד מודרניים חלופיים להדגמה בפני הסגל האקדמי; לחלק חומר הסברתי לסטודנטים;להפיץ עצומות כדי להמחיש בפני הסגל שהסטודנטים אינם תומכים בשימוש בבע"ח לצורכי הוראה; ליידע אותנו בדבר היקף השימוש בבעלי חיים לצרכי הוראה במחלקותיכם - כדי שנוכל לאתר את אמצעי הלימוד החלופיים המתאימים ביותר ;לקשר בין נציגינו למרצים המעוניינים לשמוע עוד על אמצעי לימוד חלופיים, ועוד.

    * מרצים או מדריכים, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר כדי להעזר בנו באיתור אמצעי לימוד חלופיים ללא פשרות על איכות ההוראה.
    * סטודנטים מכל התחומים, אתם מוזמנים להפיץ את המסר לחבריכם מהמחלקות השונות למדעי החיים, ולשאר הסטודנטים במוסדות בהם אתם לומדים. ניתן לקבל מאיתנו חומר הסברתי ועצומות להפצה .איסוף מידע על היקף ואופי השימוש בבעלי חיים במעבדות ההוראה, חשוב מאוד גם הוא.
 

לימודים ללא קורבנות

ניתן לתרום לאגודה