Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | ניצחון הקופים! ביהמ"ש העליון דחה את ערעור חוות מזור וקבע שאל-על רשאית להמנע מהטסת קופי החווה לניסויים מזוויעים בחו"ל!
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | ניצחון הקופים! ביהמ"ש העליון דחה את ערעור חוות מזור וקבע שאל-על רשאית להמנע מהטסת קופי החווה לניסויים מזוויעים בחו"ל!

ניצחון הקופים! ביהמ"ש העליון דחה את ערעור חוות מזור וקבע שאל-על רשאית להמנע מהטסת קופי החווה לניסויים מזוויעים בחו"ל!


בית המשפט העליון (השופט נועם סולברג, אליו הצטרפו השופטים נאור ועמית) דחה את ערעור חוות מזור, במסגרתו ביקשה החווה להפוך את פסק דינו של בית המשפט המחוזי משנה שעברה (השופט בנימיני), שקבע שאל-על רשאית להמנע מהטסת קופים לניסויים עבור החווה.

מהאגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים ומעמותת תנו לחיות לחיות, אשר לקחו חלק בהליך המשפטי, נמסר: "אנו מברכים על פסק דינו של בית המשפט העליון, שמהווה נדבך נוסף בהגנה על בעלי החיים בישראל ובהפסקת הסחר האכזרי בקופים על ידי חוות מזור."

חוות מזור עוסקת מאז תחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת בייבוא קופים שניצודו באפריקה לישראל, כליאתם בחווה במושב מזור, הרבעתם וייצוא צאצאיהם למעבדות ניסויים ברחבי העולם.

בעקבות לחץ ציבורי נרחב וקמפיין מתמשך של ארגונים ופעילים למען בעלי חיים, הודיעה אל-על בשנת 2010 כי תימנע מהטסת בעלי חיים, ובפרט קופים, למטרת ניסויים. בין היתר, פנתה אל-על לבית המשפט על מנת שיצהיר שהיא רשאית להביא לידי סיום התחייבות ישנה של החברה להטיס קופים עבור חוות מזור. פסק דינו של בית המשפט העליון מאשרר את זכותה של אל-על, ומאפשר לה להצטרף למרבית חברות התעופה הבינלאומיות הגדולות, אשר נמנעות מהטסת קופים למטרת ניסויים.

בפסק הדין, ציין בית המשפט העליון את "הנזק התדמיתי שייגרם לאל על מהפרת ההתחייבויות שנתנה לציבור ולארגוני בעלי החיים לחדול מלהטיס קופים למטרות ניסויים" וכן את "החשש כי חלק מנוסעיה יחרימו את טיסותיה עקב כך." עוד הוסיף וקבע בית המשפט העליון כי "אין בעצם האינטרס הכלכלי של החווה לבדו, ואף בחשש שהעלתה באשר להתמוטטותה הכלכלית מהפסקת יחסיה עם אל על, כדי לגבור על האינטרסים הכלכליים הלגיטימיים של אל על עצמה בעיצוב מדיניותה".

עוה"ד ידין עילם ושירה הרצנו, אשר ייצגו את האגודה נגד ניסויים בבעלי חיים ואת עמותת תנו לחיות לחיות בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון מסרו: "אנו מברכים על פסק דינו החד משמעי של בית המשפט העליון. אם נדרשה לחוות מזור חותמת של בית המשפט העליון לכך שאל על לא מחויבת להטיס קופים לניסויים, הרי שחותמת זו נתקבלה היום. יתרה מכך, בית המשפט העליון קבע כי 'החלטת אל על עולה בקנה אחד עם התקנות לפיהן יצוא הקופים למטרות ניסויים ומחקר רפואי יופסק ממילא בינואר 2015, והרצינאלים שעומדים בבסיסן, לרבות הדאגה הגוברת לרווחתם של בעלי החיים'."

כזכור, לאחר מאבק ציבורי נרחב הצליחו בשנתיים האחרונות הארגונים למען בעלי חיים לעצור מספר משלוחים של קופים מהחווה. במקביל, נכנסו לתוקף תקנות שקידם השר הקודם להגנת הסביבה, גלעד ארדן, שקבועות שהחל מינואר 2015 ייאסר ייצוא קופים מסחרי מישראל למטרת ניסויים.

לפסק הדין של בית המשפט העליון.
http://elyon1.court.gov.il/files/13/630/067/o08/13067630.o08.htm

תודה לעורכי הדין המעולים שלנו, ידין עילם ושירה הרצנו, ולעמותות תנו לחיות לחיות ומאחורי דלתות המעבדה.
ותודה מיוחדת לכל הפעילים והפעילות שעובדים יומם וליל למען שחרור בעלי החיים, הנצחון הזה הוא בזכותכם!

 
עד אחרון הכלובים,
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
ניצחון הקופים! ביהמ"ש העליון דחה את ערעור חוות מזור וקבע שאל-על רשאית להמנע מהטסת קופי החווה לניסויים מזוויעים בחו"ל!

ניתן לתרום לאגודה