האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית

חשיפות של ניסויים

דו"ח הניסויים בבעלי-חיים לשנת 2013 - תגובת האגודה

האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים קוראת לדיון ציבורי אמיתי על המתרחש במעבדות:

מדוע דורש ה-FDA לבדוק תרופות בבעלי-חיים/ דר' ריי גריק

חברות התרופות ממשיכות לבצע ניסויים בבעלי חיים ("מודלים חייתיים"), ומינהל התרופות והמזון האמריקאי (FDA) ממשיך לדרוש שניסויים אלה יתבצעו, אך הסיבות לכך אינן מה שנדמה. מקור: National Anti-Vivisection Society, ארה"ב

ניתן לתרום לאגודה