Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | צרכנות אחראית- מדריך הקוסמטיקה 2015!
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | צרכנות אחראית

צרכנות אחראית- מדריך הקוסמטיקה 2015!

למה מנסים את המוצרים בבעלי חיים?
חברות המייצרות מוצרים שעלולים להזיק בבני אדם מגנות על עצמן בבית המשפט באמצעות ניסויים בבעלי חיים:
בגלל השוני בין כל מין ומין, כל מין מגיב בצורה שונה לחומרים, ולכן מוצר קוסמטי (או מוצר אחר, למשל תרופה) שפוגע בבני אדם לא יפגע בחלק מהמינים האחרים. כך, ניסויים בבעלי חיים מאפשרים להשיג כל תוצאה הרצויה לחברה המממנת את הניסוי. לכן, מוצרים שנוסו בבעלי חיים הם פחות בטוחים לבני אדם. חשוב מכך, הפגיעה חסרת התוחלת בחיות במהלך הניסוי קשה ביותר: בבדיקת הדרייז (DRAISE), כימיקלים מוכנסים לעיניים של ארנבים המקובעים בסד, והם שוברים את מפרקתם בניסיון לברוח; בבדיקת "רמה קטלנית 50" (LD-50), מרעילים בעלי חיים בחומרי קוסמטיקה עד ש50% מהם מתים. כמובן ששיטות פרימיטיביות אלה לא מניבות דבר מלבד כיסוי משפטי לחברות הקוסמטיקה. חשוב שלא לקנות מוצרים שנוסו בבעלי חיים, גם מכיוון שהם בטוחים פחות לשימוש כי לא נבדקו היטב, אך בעיקר בכדי למנוע את ההתעללות הקיצונית
בבעלי חיים.

שיטות מבדק מודרניות יכולות לשפר את בטיחותם של מוצרי הצריכה שלנו קיימות שיטות מודרניות לבדיקת רעילות חומרים, שהן גם אמינות, גם אינן מסכנות את הנבדקים והצרכנים האנושיים, וגם אינן כרוכות בפגיעה בבני אדם או בהתעללות בבעלי חיים. על אמצעי המבדק החדישים שבנמצא נכללות תרביות רב-שכבתיות של תאים אנושיים, סימולציות ממוחשבות מתוחכמות ורקמות אנושיות משוחזרות. במחקרים מקיפים, אמצעים אלה נמצאו אמינים ורלוונטיים יותר מהניסויים בבעלי החיים, ויעילות מוכחת זו היא בין הגורמים החשובים ביותר עליה התבסס הפרלמנט האירופאי בהחלטתו לאסור את השימוש בבעלי-חיים לצורך בדיקת מוצרי קוסמטיקה וניקוי.

החרימו את החברות שעורכות ניסויים בבעלי חיים - חפשו את סמל הארנב

מדריך הצרכנים

אנו שמחים לבשר על פרסום המהודרה החדשה של מדריך הצרכנים של האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים! המדריך זמין לציבור באמצעות אפליקציה שפיתחנו בשם "בוחרים יופי" ובאתר www.choosing.co.il. בסיס הנתונים האלקטרוני של המדריך יעודכן באופן שוטף, והמדריך עצמו יפורסם בהמשך גם בדפוס.

על-מנת שחברה תיכלל ברשימת מדריך הצרכנים עליה לעמדו בקריטריונים בינלאומיים הנוגעים לאי עריכת ניסויים בבעלי חיים המוצרים מוגמרים ובחומרי הגלם, ולהציג את המועד המוגדר (fixed cut off date) שלאחריו לא ערכה ניסויים בבעלי חיים. על החברה למלא שאלון ומורשה חתימה מטעמה צריך לחתום על ההצהרה שבסופו.

האם אתם חברה מסחרית ומעוניינים שהמוצרים שלכם יופיעו במדריך? מלאו את השאלון או צרו קשר במייל shopping-guide@isav.org.il.

מדריך הצרכנים הראשון של האגודה פורסם בשנת 1993, ומאז הפך לכלי חשוב בידי הציבור לא רק לקנייה אחראית ומוסרית יותר ברמה האישית, אלא גם לשינוי השיח הציבורי והיחס החברתי לבעלי החיים בתעשיות הניסויים. המדריך מרכז מידע על חברות קוסמטיקה, היגיינה ומוצרי ניקוי שאינן מבצעות ניסויים בבעלי-חיים. כתוצאה מפעילותנו בתחום זה נחקק חוק האוסר על ניסויים בבעלי חיים בתחום הקוסמטיקה, ואף נחקק חוק האוסר על שיווק מוצרים שנוסו בבעלי חיים, אם כי החוק רבוי בפגמים ומותיר פרצות רבות.

למידע עדכני על חברות מחו"ל:

CCIC
PETA
BUAV
 

ניתן לתרום לאגודה