Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | הפגיעה במדע ובבני אדם
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית

הפגיעה במדע ובבני אדם

האמת על גילוי האינסולין

אחת הדוגמאות הבולטות ביותר המובאות כעדות לתרומה שהעלו ניסויים בבעלי-חיים לרפואה האנושית היא גילוי האינסולין. אינסולין הוא הורמון המופרש על-ידי תאי ביתא באיי לנגרהנס שבבלוטת הלבלב. תפקידו העיקרי הוא ויסות רמת הסוכר בדם. פגיעה במערכת ייצור האינסולין או בפעילותו הביולוגית גורמת לסוכרת, מחלה כרונית קשה, שבהיעדר טיפול עלולה להיות קטלנית.1

מודלים של איידס בבעלי-חיים: הרלוונטיות שלהם לאדם

תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס) היא אחת המחלות הקשות שבפניהן ניצבת האנושות. כצפוי, חלק ניכר מהמשאבים המוקצים לחקר המחלה, מופנה לניסויים בבעלי-חיים.

תרופות וניסויים בבעלי חיים

בראשית שנות ה - 60 נערך מחקר בו הושוו תופעות הלוואי שגרמו 6 תרופות לבני-אדם עם אלו שנצפו קודם לכן בניסויים בחולדות ובכלבים. מבין 78 תגובות הלוואי שנתגלו בבני-אדם, רק 26 הופיעו הן בחולדות והן בכלבים, ואילו 42 נצפו רק בבני-אדם. מן הצד השני, מחצית מתופעות הלוואי שנראו בכלבים ובחולדות לא הופיעו כלל בבני-אדם.1

מדוע דורש ה-FDA לבדוק תרופות בבעלי-חיים/ ד"ר ריי גריק

חברות התרופות ממשיכות לבצע ניסויים בבעלי חיים ("מודלים חייתיים"), ומינהל התרופות והמזון האמריקאי (FDA) ממשיך לדרוש שניסויים אלה יתבצעו, אך הסיבות לכך אינן מה שנדמה, למען האמת, מידע ממודלים חייתיים פועל לרעתם של אנשים. לפעמים, תרופות מקבלות אישור מהר מדי בהתבסס על תוצאות חיוביות מניסויים בבעלי חיים. כתוצאה מכך, המטופלים שנוטלים אותן נעשים חולים ולעתים אף מתים.

בכירים בסורוקה: הניסויים בכלבים לא תרמו מאומה לטיפול בחולים

בכירים בסורוקה: הניסויים בכלבים לא תרמו מאומה לטיפול בחולים/ ניקול קראו
בעקבות הידיעה ב"חדשות" על הזרקת מי ים המלח לכלבים, שגרמה למותם אמר השר שריד: "יצטרכו לשכנע אותי שמדובר בניסוי חיוני לחיי אדם"

ניתן לתרום לאגודה