Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | לימודים ללא קורבנות
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית

לימודים ללא קורבנות

ניסויים בלי חיות/ רן הר נבו, עיתון ת"א, 19/03/04

סוגיית השימוש בחלופות לניסויים בבעלי חיים עולה מחדש. ד"ר גדי בורוקוב, מרצה בכיר בפקולטה לחקלאות ברחובות, ביטל את הניתוחים שנערכו עד כה בבעלי חיים במסגרת מבוא לזואולוגיה, והחליפם בקלטות וידיאו. בר אילן: "נבקש את הדוחות המקצועיים ונלמד אותם".

ניסויים בבע''ח בבי''ס - המאבק, ההישג והמלצות לפעולה. כתבה שלישית/ מגזין אנונימוס

בכתבה הראשונה בחנו את הנתיחות בבעלי-חיים, שהתקיימו בבתי-ספר בישראל, ואת החלופות להן. בכתבה השנייה סקרנו את המאבק נגד הנתיחות, שהתנהל בבתי-הספר עצמם. בכתבה זו נתאר את המאבק במשרד החינוך ובמועצה לניסויים בבעלי-חיים, עד לאיסור על הנתיחות.

ניסויים בבע"ח בבי"ס - המאבק, ההישג והמלצות לפעולה. כתבה שניה/ מגזין אנונימוס

בכתבה הקודמת תיארנו ניסויים בבעלי-חיים, שהתקיימו בבתי-ספר בישראל. בכתבה זו נסקור את המאבקים המקומיים שניהלו תלמידים בבתי-ספר נגד הניסויים, ואת הצלחתם להציל אלפי בעלי-חיים. בכתבה השלישית והאחרונה בסדרה, נראה כיצד הושג לבסוף האיסור על ניסויים בבעלי-חיים בבתי-ספר.

ניסויים בבע''ח בבי''ס - המאבק, ההישג והמלצות לפעולה. כתבה ראשונה/ מגזין אנונימוס

ניסויים בבע''ח בבי''ס - המאבק, ההישג והמלצות לפעולה. כתבה ראשונה/ מגזין אנונימוס

מסרבים להשתתף בניסוי "תזה"-עיתון הסט' של אוני' ת"א, 26/10/03

מסרבים להשתתף בניסוי/"תזה"-עיתון הסט' של אוני' ת"א, 26/10/03

ניתן לתרום לאגודה