Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | האם הפניצילין לא התגלה בניסוי בבעל חיים?
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | שאלות ותשובות

האם הפניצילין לא התגלה בניסוי בבעל חיים?

למעשה, עובדה היא כי הניסויים בבעלי חיים כמעט מנעו את גילוי החומר החשוב הזה.
ב-1919 גילה אלכסנדר פלמינג חומר שהרג את החיידקים שהיו סביבו בצלחת פטרי.

בסקרנותו העביר פלמינג את הפניצילין לארנבים מודבקים בחידק, בתקווה כי אפקט דומה יירשם גם שם. "זה כמעט ולא עשה דבר".

למרבה הצער, הפניצילין לא היה יעיל נגד הזיהום שהיה בארנבים. מאוכזב, הניח פלמינג את הפניצילין בצד במשך עשור, כיוון שסבר כי הארנבים "הוכיחו" כי החומר אינו יעיל כתרופה מערכתית.

לאחר שנים, השתמש פלמינג בפניצילין בייאוש עבור חולה סופני לכאורה, עבורו כל הטיפולים האחרים שנוסו היו בלתי יעילים. הפניצילין חולל נס, והשאר הוא היסטוריה.

ייתכן כי פלמינג היה זורק לפח את הפניצילין לו היה מנסה אותו על קוויות או אוגרים, שכן הפניצילין היה הורג אותם. פלמינג הודה מאוחר יותר כי תוצאות הניסויים שערך פניצילין בבעלי חיים כמעט ומנעו ממנו לגמרי לגלות את האנטיביוטיקה.

ניתן לתרום לאגודה