האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | הפיקוח על ניסויים בבע"ח בישראל - הצעות לתיקון

הפיקוח על ניסויים בבע"ח בישראל - הצעות לתיקון

הצעות לתיקון של ניגודי עניינים ושל מגבלות בתהליך הפיקוח על ניסויים בבע"ח בישראל.

(מכתב עמדה של האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים שנשלח למרכז המחקר והמידע של הכנסת
בתאריך 27.12.07 לקראת דיון בנושא של ועדת המדע)

קובץ מצורףגודל
moatsa.doc36.5 KB

ניתן לתרום לאגודה