Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | ניצחון בבג"ץ- תווית הארנב חוזרת!
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | ניצחון בבג"ץ- תווית הארנב חוזרת!

ניצחון בבג"ץ- תווית הארנב חוזרת!

שנה לאחר שיצאה הוראה ממשרד הבריאות לחברות קוסמטיקה שלא להשתמש בתווית הארנב, ובעקבות עתירה לבג"ץ של האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים ועמותת תנו לחיות לחיות, הודיע ביום 12.5.13 המשרד לבית-המשפט העליון, שלא ימנע שימוש בתווית. משרד הבריאות הוסיף והודיע, כי לעניין הקריטריונים לשימוש בתווית על החברות לפנות לארגונים להגנת בעלי-חיים.
 

באגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים ובעמותת תנו לחיות לחיות בירכו על ההודעה: "ניסויים בבעלי-חיים לפיתוח תמרוקים חדשים הם סמל לאטימות מוסרית. הודעת משרד הבריאות היא צעד חשוב לשימור כוחו של הצרכן להשפיע על הפסקת הניסויים האלו".
 

הודעת משרד הבריאות באה במסגרת עתירה לבג"ץ שהגישו עמותת תנו לחיות לחיות והאגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים לפני חמישה חודשים (ב-6.12.2012). העתירה הוגשה בעקבות מידע מחברות קוסמטיקה, לפיו הורה המשרד על איסור להשתמש בתווית. מהמשרד נמסר כעת שהוא אינו מונע שימוש בתווית. לפי הודעת המשרד, כל נושא הסימון של מוצרי קוסמטיקה נבחן במסגרת הכנת תקנות שיסדירו את הנושא. השימוש בתווית הארנב הוא אחד הנושאים שנבחנים, ולא תתקבל החלטה בנוגע להסדרת הנושא אלא לאחר קבלת עמדותיהם של כל הגורמים הנוגעים לעניין, לרבות הארגונים להגנת בעלי-חיים. משרד הבריאות הדגיש כי הקריטריונים לשימוש בתווית הארנב והפיקוח על השימוש בה אינם בידי משרד הבריאות.

ניסויים בבעלי-חיים, שכל מטרתם להכניס לשוק מוצר חדש שתכליתו היא התייפות וראווה,הם מתמציות האכזריות: ארנבונים הנתונים בסד בעוד עובדי מעבדה מזליפים לעיניהם חומרים מגרים ומתעדים את ההרס הנגרם לעין; עכברים שעובדי מעבדה מפטמים אותם בכוח בכימיקלים משונים ומתעדים את המינון בו מתו בייסורים – ניסויים כאלו מזעזעים את המצפון, ודאי כאשר כל התכלית היא להעלות על מדפי חנויות התמרוקים, העמוסים ממילא,שפתון חדש או שמפו.
 

הזעם הציבורי נגד הניסויים בבעלי-חיים בתחום הקוסמטיקה הביא חברות תמרוקים רבות להפסיק לערוך ניסויים במוצרים שלהן, ולהפסיק את השימוש בחומרי גלם חדשים המנוסים בבעלי-חיים. תווית הארנב, המצהירה שהחברה אינה עושה שימוש בניסויים בבעלי-חיים,הפכה להיות אחת הדוגמאות המובהקות לכוחה של צרכנות מצפונית.

מה קורה בארץ:

ניסויים בבעלי-חיים בתחום הקוסמטיקה אסורים בישראל על פי חוק, אולם חברות העורכות ניסויים כאלו בחו"ל משווקות את מוצריהן בארץ. החוק בישראל יאסור בעתיד (ככלל) שיווק של מוצרים שנוסו בבעלי-חיים לאחר מועד כניסתו לתוקף. עם זאת, חברות הממשיכות לערוך ניסויים בבעלי-חיים יוכלו להמשיך לשווק את מוצריהן בארץ (אם לא נוסו בבעלי-חיים לאחר אותו תאריך). צרכן שירכוש מוצרים אלו ימשיך לממן את יחידות המחקר והפיתוח של אותן חברות – דהיינו ימשיך לממן ניסויים אכזריים בבעלי-חיים. לכן, ההבדל בין חברה העורכת ניסויים בבעלי-חיים לבין חברה שאינה עושה זאת הוא בעל חשיבות קריטית. תווית הארנב, המבחינה בין חברות העורכות ניסויים בבעלי-חיים לחברות שאינן עושות כן, תמשיך להיות רלוונטית גם בעתיד עבור הצרכן המצפוני שלא מעוניין שכספו ישמש להתעללות בחיות.

הישגי התנועה להגנת בעלי-חיים במישור הצרכני תורגמו עם הזמן גם למישור החקיקתי.חוקים המגבילים את הניסויים בבעלי-חיים בתחום הקוסטמטיקה ואת השיווק של תמרוקים שנוסו בבעלי-חיים נחקקו גם בישראל. עם זאת, חוקים אלו אינם מונעים מחברות העורכות ניסויים להמשיך ולשווק את מוצריהן בישראל. תווית הארנב נשארה רלוונטית כשהיתה.

תודה מיוחדת לעו"ד יוסי וולפסון.

 

לקריאה נוספת:

צרכנות אחראית- מדריך קוסמטיקה

ניצחון בבג"ץ- תווית הארנב חוזרת!

ניתן לתרום לאגודה