Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | חשיפת IAMS (חברה של פרוקטר & גמבל)
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | חשיפת IAMS (חברה של פרוקטר & גמבל)

חשיפת IAMS (חברה של פרוקטר & גמבל)

בשנת 2003 כלל אתר הרשת של PETA מאמר בשם "גלריית האומללות של IAMS" עם פרטים על ממצאים של חוקר סמוי של PETA על השימוש בכלבי MET (מטבולי) על ידי איימס. ביוני 2003 הציג אתר הרשת PETA צילומים (להלן) ותיעודים מצולמים בוידאו שבוצעו במהלך החקירה.

בנוסף לחקירת PETA, קיימה אגודת Uncaged Campaigns מסע פרסום הנוגע לאיימס. בנוסף לכך פרסם הסנדיי אקספרס, עיתון בריטי לאומי את הסיפור.

אתר Uncaged Campaigns דיווח שאיימס היא חברה לייצור מזון לבעלי חיים אשר נרכשה על ידי פרוקטור וגמבל בשנת 1999. בנוסף לשיטות הניסוי בבעלי חיים של פרוקטור וגמבל, איימס מקיימת ניסויים פולשניים וקטלניים בבעלי חיים. ניסויים אלה מבוצעים על מגוון רחב של בעלי חיים כולל חתולים, כלבים, חזירים, חולדות ואפרוחים. אתר Uncaged Campaigns מדווח:

"בתוך פרסומים מדעיים מעורפלים קבורים פרטים של ניסויים על לפחות 460 חתולים וכלבים, הנתמכים על ידי חברת איימס". אחת הדוגמאות הייתה: "אי ספיקת כליות ומוות שנגרמו לכלבים. המחקר הראשון שהוזכר על ידי סנדיי אקספרס מסר כיצד " .... הוציאו ל-24 כלבים צעירים את כלייתם הימנית והשמאלית ניזוקה חלקית כדי לבדוק כיצד פרוטאין משפיע על כלבים עם אי ספיקת כליות. שמונה כלבים נרצחו כדי לבדוק את רקמת הכליה. כלבים שחלו לא טופלו משום שהדבר היה פוגע בתוצאות הניסויים". ניסוי זה מומן חלקית על ידי חברת איימס ודווח במאמר של וייט, י.ו. ואחרים, "השפעות פרוטאין במזון על שנויים תפקודיים, מורפולוגיים והיסטולוגיים בכליות במהלך גידול כליות מפצה אצל כלבים" , Am J Vet Res, כרך 52, מס' 8, אוגוסט 1991, עמודים 1357-1365.

במחקר נגרמה ל- 24 כלבים בוגרים צעירים, מעורבים אי ספיקת כליות חמורה (כלומר, מופיעה במהירות עם תסמינים קשים), דבר זה הושג על ידי חיתוך כפול של הכלבים באזור הבטן התחתונה, הוצאת אחת הכליות והרס 75 אחוז מהכליה שנותרה על ידי ניתוק אספקת הדם לחלק מהכליה. וכך הושארו הכלבים עם שמינית מתפעול נורמלי של הכליות. העיתון קובע: "כלבים שהתייבשו קיבלו נוזלים ... לא ניתן טפול אחר". היה צורך להמית ארבעה מהכלבים במהלך הניסוי בשל אורמיה קשה" ... אחרי מספר חודשים, שמונה מהכלבים נרצחו כדי לבדוק את מצב רבע הכליה שנותרה להם. שבעה חודשים אחר כך נרצחו עשרת הכלבים האחרים".

"נחשפה אכזריות לחיות מחמד", פרסם סנדיי אקספרס ב-27 במאי 2001, וציין: "תיק גדול של מסמכי מחקר מגלה כיצד מדענים גרמו בכוונה לאי ספיקת כליות ולחלאים אחרים לכלבים וחתולים. ניסויים מסוימים היו כרוכים בביצוע ניתוחים על חיות בריאות שנרצחו אחר כך. בניסוי אחד נחשפה בטנם של 28 חתולים למדענים כדי שיוכלו לנתח את השפעות האכלתם בסיבים.

החיות נותחו למשך לפחות שעתיים ואחר כך נרצחו. צוות המחקר עיקר 24 חתולות אשר אחר כך קיבלו יותר מדי מזון עד שהשמינו בצורה חריגה. אחר כך הן הורעבו בדיאטת רעב רצחנית עד שאיבדו לפחות 30 אחוז ממשקלן וכבדן נבדק על מנת לבדוק את הקשר שבין ירידה במשקל ומחלות כבד. שנים עשר כלבי האסקי, שנים עשר פודלים ושנים עשר לברדורים ספגו שוב ושוב פצעים בחזרה על מנת לבדוק האם הדיאטה משפיעה על גידול חוזר של פרווה.

המבקרים מתבקשים לפנות לאתר PETA ולאתר UNCAGED CAMPAIGNS שם יימצאו פרטים הנוגעים לתנאים ולטיפול בבעלי חיים.

התמונות הבאות והטקסט המלווה אותן נלקחו מאתר PETA.

למייזי הוציאו את מיתרי הקול ואין לה קול.
היא בכלוב מאז ספטמבר 1997. אייפי שימשה במחקרי איימס למשך לפחות שש שנים.
היא מתחבאת כל הזמן בצד האחורי של הכלוב שלה.

סאלי נולדה ב-10 באפריל 1996, ובילתה את ששת השנים האחרונות בנסיון לישון וללכת על רצפות קרות עשויות לוחות. כלבים רבים פוצעים עצמם כאשר רגליהם נתקעות בין הלוחות. מיקי בילתה רוב חייה במחקרי חילוף חומרים של איימס.

מדדוג היה כלוא עבור מחקרי חילוף החומרים של איימס משך שש שנים. קולו נלקח ממנו בניתוח במהלך חקירת PETA. מקסין מתחבאת בצד האחורי של כלוב המתכת שלה ובביב של מלונת המלט שלה. מקסין מתקשה לאכול כאשר היא נעולה בכלוב חילוף החומרים. היא איבדה קולה באמצעות ניתוח יחד עם עוד 18 כלבים של איימס במהלך חקירה של PETA. איימס לא מנעה ממקסין או מאחרים לאבד את קולם.

חג המולד: שלושת האותיות האחרונות בזיהוי המעבדה שלו הן MAS וזהו גם שמו. אולם חייו רחוקים משמחה. חוקרת של PETA גילתה שאוזניו היו מלוכלכות כל כך שהן היו זקוקות לתרופה. היא שמה לב לבעיה רק כאשר העניקה לו תשומת לב שלא זכה לה לפני כן. רגליו פיתחו פצעים פתוחים בשל שנים של שכיבה על בטון ועל לוחות מתכת. no name מכונה כך משום שאין לה שם מתאים ורק מספר זיהוי מעבדה. היא חיה במבנה חשוך ללא גישה החוצה או לאור טבעי, יחד עם עוד כמאה כלבים. מאחר ואין לה לוח לשכב עליו והיא אינה מוצאת מהכלוב בעת הניקוי, לעתים קרובות היא נאלצת לשכב על בטון רטוב.

ניתן לתרום לאגודה