Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | בג"ץ חוות מזור - עדכון 21.10.04
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | בג"ץ חוות מזור - עדכון 21.10.04

בג"ץ חוות מזור - עדכון 21.10.04

תזכורת קצרה: בחודש אוקטובר 2003 אישרה השרה לאיכות הסביבה דאז, יהודית נאות, היתרי יבוא של 120 קופים ממאוריציוס לחוות מזור. האישור הזה היה בניגוד להחלטת השר הקודם, צחי הנגבי, שהמליץ להפסיק את פעילות חוות מזור. בעקבות החלטת נאות, הוגשו שתי עתירות מקבילות לבג"ץ ? ע"י תנו לחיות לחיות וע"י העמותה למען מדע מוסרי - בהתבסס על כך שהיתרי הסחר סותרים את מדיניות ישראל עפ"י התחייבותה לאמנה בינלאומית - אמנת סאיטס - המגבילה את הסחר בחיות בר. הסתבר אז שב-2002 ישראל אף הוסיפה מרצונה החמרה לאמנה, ולפיה ישראל תאפשר סחר בקופים מהטבע רק למטרת שיקומם.

עם קבלת העתירות, באוקטובר 2003, הוציא בג"ץ צו ביניים האוסר על החווה לייבא קופים מהטבע ונקבע דיון לדצמבר 2003. יומיים לפני הדיון, הודיעה רשות הטבע והגנים שהיא מבטלת את ההתחייבות שלה מ-2002 (ההחמרה לאמנת סאיטס). בדיון שהתקיים בדצמבר הבהירו עורכי-הדין העותרים שלא מקובל לבטל התחייבות אלא להציע ניסוח מחודש שלה. בג"ץ הורה לרשות הטבע והגנים להציג בדיון הבא את הנוסח החדש של ההתחייבות. בעלי חוות מזור ביקשו אז מהשופטים לבטל את צו הביניים שאוסר עליהם לייבא קופים אך השופטים סרבו והצו נשאר בתוקף.

ביום חמישי, 21/10/04, התקיים הדיון השני והאחרון בעתירה. רשות הטבע והגנים הציגו בפני בג"ץ את הנוסח המחודש של התחייבותם לאמנת סאיטס. למרבה הפלא הסתבר לעורכי הדין שלנו (עו"ד אמיר רוזנברג, עו"ד גילעד רוגל ועו"ד גלעד הלר) ולשופטי בג"ץ (ברק, פרוקצ'יה ולוי) שבנוסח החדש מופיע סעיף האומר "לא יותר לייבא חיות בר למטרת סחר" ? סעיף שלמעשה מחמיר את הגבלת ההיתרים לחוות מזור מאחר וכל יעודה הוא סחר בקופים. התפתח דיון סוער בעניין.

עורכי הדין של המשרד לאיכות הסביבה, של רשות הטבע והגנים ושל חוות מזור התפתלו והתברברו בנסיונותיהם לצאת מהפח שהם טמנו לעצמם. עורכי הדין שלנו התעקשו לשמור אותם טמונים בפח. הדיון היה טכני, בירוקרטי ויבש עד שעורכי הדין שלנו הכניסו לתוכו את המימד ההומני בהדגישם שמטרת אמנת סאיטס הינה מניעת סבל מחיות-בר ובמקרה שלנו מקופים. ושהקופים סובלים כשחוטפים אותם מהטבע, סובלים כשמטיסים אותם ממאוריציוס לישראל, סובלים כשמפרידים בכוח תינוקות מאימהות וסובלים כשמעבירים אותם למעבדות ניסויים באירופה. המגוננים על חוות מזור טענו שאינם מייצאים את "הפריטים" שהם מייבאים, אלא את צאצאיהם, אבל המגוננים על הקופים הראו שאמנת סאיטס מתייחסת לחיית-בר ולצאצאה כיישות משפטית אחת בסוגיית הסחר. מעניין שעורכי-הדין של חוות מזור ושל המדינה דיברו כל הזמן על "פריטים" ועורכי-הדין שלנו השתמשו בשם המדוייק יותר ? קופים. שופטי בג"ץ דווקא התחברו לפן ההומני.

פסק הדין יינתן בקרוב.

האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים מבקשת להביע את הערכתה הרבה לעו"ד גילעד רוגל, לעו"ד גלעד הלר ולעו"ד אמיר רוזנברג על עבודתם הנפלאה, נחישותם ונחרצותם להגן הן על הקופים שספונים בכלובי חוות מזור והן על אלה שמטפסים עדיין על העצים במאוריציוס מפני ידם הארוכה של סוחרי דם הקופים.

בהזדמנות זו, אנחנו מברכים את ח"כ אילן שלגי על מינויו כשר לאיכות הסביבה ומקווים שיבחר להוציא את ישראל ממעגל הסחר הבזוי בקופים לניסויים. 

ניתן לתרום לאגודה