Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | זה לא נכון שפיתוח החיסון נגד פוליו התבסס על שימוש בקופים?
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | שאלות ותשובות

זה לא נכון שפיתוח החיסון נגד פוליו התבסס על שימוש בקופים?

לא נכון. רק הפקת החיסון התבססה על שימוש בכליות קופים כחומר מצע לתרביות, למרות שהיה ניתן להפיק את החיסון באמצעות תרבית תאי ריאה אנושיים. השימוש בכיליות קופים היה יקר מאוד, כי הקופים שנהרגו בשביל כליותיהם ניצודו בטבע והוטסו לארה"ב ולאירופה. אילו הופקו החיסונים ע"י תרבית תאי ריאה אנושיים הם היו הרבה יותר זולים וללא וירוס SV-40 שמקורו בכליות הקופים ועלול לגרום לסרטן בבני אדם.

הבנת המחלה ופיתוח החיסון עוכבו בגלל העבודה עם קופים: Wikmanקבע בשנת 1907 על סמך תצפיות בחולים שמדובר במחלה זיהומית המועברת דרך מערכת העיכול, גורמת לזיהום, ובחלק קטן מהמקרים גורמת לפגיעה בתאי העצב המוטוריים בשלב הסופי של הזיהום. בשנת 1910 הצליחו פלקסנר ואחרים בארה"ב להדביק קופי רזוס בפוליו דרך האף או בהזרקה, והואיל והנגיף התפתח בקופים רק בתאי העצב, קבעו שאי אפשר לייצר חיסון. ב-1935 ניסו ברודי וקולמר, למרות קביעה זו חיסון בקופים. החיסון עבד בקופים, אך גרם לפוליו ב-12 ילדים מתוך 3,000 שחוסנו, ולכן ירדו מהרעיון. בשנת 1949 הראו אנדרס ואחרים שניתן לגדל את הנגיף בתרבית תאי מעי אנושיים, כלומר הנגיף אינו גדל רק בעצבי אדם, כפי שהוסק מקופי הרזוס, ואפשר לפתח חיסון. תוך 4שנים פיתחו במקביל יונה סאלק ואלברט סייבין חיסון, שהצליח לא לגרום למחלה בבני אנוש.

ב–26.4.84 הצהיר אלברט סייבין בפני תת ועדה של הסנט האמריקני: "העבודה למניעה [של הפוליו] עוכבה למשך זמן רב בגלל תפיסה מוטעית של אופי המחלה בבני אדם, תפיסה שהתבססה על מודל ניסויי מטעה של המחלה בקופים." 

ניתן לתרום לאגודה