Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | ניסויים בבעלי חיים באוניברסיטת בר אילן/ וואלה, 7/8/03
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | ניסויים בבעלי חיים באוניברסיטת בר אילן/ וואלה, 7/8/03

ניסויים בבעלי חיים באוניברסיטת בר אילן/ וואלה, 7/8/03

המרכז החדש למדעי המוח של אוניברסיטת בר אילן יכיל 24 כלובים לקופים וחדרים לארנבות ולחתולים; האוניברסיטה בתגובה: "הנתונים מגמתיים. מספר הניסויים לא יעלה על 3 קופים בשנה".

לידי עיתון "תל אביב" הגיע מידע, כי במרכז לחקר המוח, המוקם בימים אלה באוניברסיטת בר אילן, נבנים כלובים המיועדים להחזקת 24 קופים וחדרי אכסון המיועדים לשישה חתולים ו-12 ארנבות. מרחב המחיה היחיד בו יוכלו להסתובב החיות יהיה שלש חצרות בגודל 1.68 מ"ר.

בשבוע שעבר נערכה הפגנה בקמפוס אוניברסיטת בר אילן נגד המשך הבנייה של המרכז לחקר המוח. ההפגנה נערכה ביוזמת האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים בשיתוף עם העמותה למען מדע מוסרי, תנו לחיות לחיות, ארגון נח וסטודנטים מאוניברסיטת בר אילן.

דוברת האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים, ענת רפואה, אמרה כי :" למרבה הצער, האוניברסיטה גם אוטמת את החלונות במבנה. ביקשתי גם מהנהלת האוניברסיטה שיספקו חלונות ושיינתנו אפשרות מינימלית לקופים להסתכל החוצה. מדובר בקופים שהולכים לשהות שם לפחות במשך שנה שלמה וזה עינוי. בנוסף לכך, המרחב בו החיות יכולות להשתעשע כביכול הוא צר וקטן".

מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה, כי "האוניברסיטה מקבלת בהערכה את דאגתם של הארגונים הפועלים למען רווחת בעלי החיים ולכן היא פועלת על פי קוד אתי מחמיר בעניין. ברצוננו להדגיש כי ניסויים בבעלי חיים נערכים למען הצלת חיים ושיפור איכות החיים והבריאות של כולנו, כולל של בעלי החיים עצמם. הנתונים שאותם הצגתם בפנייתכם הינם מגמתיים. הנתונים שנמסרו בשעתו הם הנכונים ובמרכז ייערכו ניסויים רק במינימום ההכרחי שלא יעלה על שלושה קופים בשנה".

"על פי התכנון, מסכמת האוניברסיטה, כל בעל חיים ישוכן במרחב משלו, שיהיה מרווח עשרות מונים בהשוואה לתקן הבינלאומי. אין תוכניות למחקרים בהם יידרשו לניסויים ארנבות וחתולים".

לכתבה בוואלה

ניתן לתרום לאגודה