Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | כיוון שמענקי מחקר הם נדירים הייתכן שמחקר שמקבל מימון לא יהיה בעל ערך?
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | שאלות ותשובות

כיוון שמענקי מחקר הם נדירים הייתכן שמחקר שמקבל מימון לא יהיה בעל ערך?

מענקי מחקר אינם נדירים. משרד הבריאות בישראל מממן בנדיבות מחקר רפואי בבעלי חיים (כלומר ניסויים בבעלי חיים) כמו גם מחקר בסיסי. הואיל והדעה המקובלת היא שניסויים בבעלי חיים הם מחקר לגיטימי אין שום בעיה לקבל מענקים נדיבים לסוג זה של "מחקר".

לפי אומדן, בארץ כ90%- מהמחקרים הרפואיים מבוצעים בבעלי חיים, ומחקרים (ניסויים) אלה אינם יכולים להיות בעלי ערך (פרט, כמובן, לאלה שמבצעים אותם, מתפרנסים מהם, ומפרסמים מאמרים מדעיים על הניסויים כדי להתקדם בעולם האקדמי). נזכור את התורמים הרבים לאוניברסיטות שאינם מודעים למה משמש הכסף שהם תורמים ואת המחקרים הממומנים מקרנות ציבוריות כמו "האגודה למלחמה בסרטן", שמממנת בין השאר ניסויים בבעלי חיים. 

ניתן לתרום לאגודה