Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | האם חיות אינן הכרחיות להשתלות איברים ברפואה המודרנית של היום?
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | שאלות ותשובות

האם חיות אינן הכרחיות להשתלות איברים ברפואה המודרנית של היום?

 

האם חיות אינן הכרחיות להשתלות איברים ברפואה המודרנית של היום, והאם זה לא נכון שאנו צריכים להשתמש בחיות כדי לתת מענה למחסור באיברים אנושיים.

השתלות איברים מתורמים אנושיים עדיפות בהרבה מבחינה רפואית מאשר השתלות איברים מבעלי חיים. עד כה, כל בני האדם שהושתלו להם איברים שלמים מבעלי חיים מתו תוך פחות מחודשיים או שהשתל נדחה במהירות. גם השתלות איברים שמקורם באדם רחוקים מלהיות סיפור של הצלחה: מחצית מהשתלים נדחית בתוך פחות מ-5 שנים, על המושתל לקחת תרופות נוגדות דחייה עד סוף ימיו, תרופות אלה הן בעלות רעילות ותופעות לוואי חמורות, על המושתל לעבור מבדקים תדירים לתקינות השתל, איכות חייו נמוכה, תוחלת חייו קצרה ועלות הטיפול הרפואי בו גדולה מאוד ( כ-$1,500 לחודש רק על תרופות, בארה"ב).

תמיד עדיפים איברים מבני אדם להשתלה בבני אדם על פני איברים מבעלי חיים, וקמפיין ציבורי לעידוד תרומות איברים או חקיקת חוק האומר שרק אם אדם יודיע על התנגדותו לא ישתמשו באבריו אחרי מותו הם השיטות הטובות ביותר כדי להתגבר על המחסור לאיברים להשתלות. איברים מבעלי חייו משופעים בוירוסים חייתיים שעלולים לפרוץ בגוף האדם, ואף לעבור מוטציה ולהיהפך למגיפה שתדביק את האנושות. 

ניתן לתרום לאגודה