Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | האם אין חוקים המגינים על חיות במעבדה?
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | שאלות ותשובות

האם אין חוקים המגינים על חיות במעבדה?

חוק צער בעלי חיים (ניסויים) משנת 1994 מתיר את כל סוגי הניסויים. החוק דורש להמעיט ככל האפשר את מספר החיות בניסוי ואוסר על ניסוי שיש לו "חלופה סבירה", אך ליוזמי הניסוי ולמבצעיו ניתנת בפועל הסמכות לקבוע כמה חיות הן "מעט ככל האפשר" ומהן הדרכים ל"מטרה". לפי החוק מונתה מועצה בת 23 חברים ששמה "המועצה לניסויים בבעלי חיים". המועצה אמורה לאשר חלק קטן מהניסויים ואת השאר מאשרות ועדות פנימיות של מפעלים, אוניברסיטות וגופים של מער' הביטחון.

המועצה מורכבת ברובה הגדול לפי החוק, מנציגי אוניברסיטאות, מכונים רפואיים ומשרדי ממשלה שמבצעים ניסויים, ויש להם אינטרס ישיר בהמשך הניסויים, כך שבפועל מהווה המועצה חותמת גומי לאישור כל ניסוי שהוא. רק 3 מחברי המועצה הם מארגונים למען בעלי חיים. החוק אוסר על חברי המועצה לגלות מידע כלשהו מדיוני המועצה ודין המגלה עד חצי שנה מאסר, כדינו של מי שמבצע ניסוי ללא רשות. למותר לציין שעד היום לא נשפט אף אדם על ביצוע ניסוי ללא אישור.

החוק התיר למועצה לאשר ועדות פנימיות בכל מוסד שתמצא לנכון (כגון אוניברסיטאות או בתי חולים). אנשי ועדות פנימיות אלה אמורות לאשר את הניסויים של המוסדות שבהם הם עובדים, כך שאין אוביקטיביות כלשהי באישור הניסויים אפילו למראית עין. לא ידוע על ניסוי שהמועצה לא אישרה. המועצה סירבה לאשר חלופה כלשהי (כגון מבדק רעילות עם פחות חיות שתמותנה). 

ניתן לתרום לאגודה