Notice: unserialize(): Error at offset 13 of 19 bytes in /home/deg/domains/deg.co.il/public_html/includes/bootstrap.inc on line 566  האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים | אתה מעדיף שמדענים יבדקו תרופות חדשות על אנשים?
האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים
בית | שאלות ותשובות

אתה מעדיף שמדענים יבדקו תרופות חדשות על אנשים?

בודקים תרופות חדשות על אנשים בכל העולם, כולל בישראל, שבה בוצעו בשנת 1996 כ-600 ניסויים בבני אדם בתרופות חדשות (וכ400- ניסויים לא תרופתיים). בדיקות בבני אדם מחויבות בחוק, כי המבדקים בבעלי חיים אינם נותנים תוצאות נכונות לבני אדם (ראה שאלה 2ב). מהתרופות שעברו בהצלחה את הניסויים בבעלי חיים התבררו חצי כמסוכנות לבני אדם (כי מתוך ה10%- שעברו נתגלו במחציתן תופעות לוואי חמורות לבני אדם לאחר הכנסת התרופה לשוק).

בדיקות בבעלי חיים נדרשות לפני שיותר להתחיל בבדיקות בבני אדם, אך בשל התוצאות המטעות עדיף לבדוק לא בבעלי חיים אלא בשיטות מתוחכמות, זולות ומהימנות שקיימות מזמן, כגון מבחני רעילות בתרביות תאים אנושיים. למותר לציין ששיטה זו נותנת חיזוי אמין ומדויק לגבי רעילות תרופה לבני אדם בלמעלה מ-80% מהמקרים.

ניתן לתרום לאגודה